محیا صفاری نیا
گروه حقوق | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
پست سازمانی عضو هیئت علمی
پست اجرایی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهران
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصيلي روابط بین الملل
مرتبه استادیار
سال فراغت 1388/11/28
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی 1
تاریخ شروع همکاری 1388/07/01
ENGLISH